Eğitim

TMRT-Der ile Radyoloji Eğitimleri

Geçtiğimiz yıl sağlık hizmetleri alanında çalışmaya başladım. Böylelikle de Türkiye’de radyoloji çalışanlarıyla yakın ilişkim başlamış oldu. Bu yıl itibariyle de Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği ( TMRT-Der) ile işbirliğimiz başladı.

 TMRT_Der   Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği, 27 Aralık 1995’de Medikal Radyoloji Teknisyenleri Derneği adıyla , X-Işınlarının keşfinin 100. yılında İzmir’de kurulmuş. Derneğin ismi 2004 yılında tüm radyoloji alanlarında hizmet veren meslektaşları kapsaması amacıyla ( Radyodiagnostik, Radyoterapi ve Nükleer Tıp) Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği olarak güncellenmiş.  International Society of Radiographers and Radiological Technologists (ISRRT)’e üyeliği bulunan dernek, radyoteknoloji alanında çalışanların özlük haklarını gözeterek, toplumumuzun daha kaliteli, bilimsel ve dünya ölçeğinde tıbbi görüntüleme, teşhis ve tedavi hizmeti alabilmesi için çalışmalar yapıyor. En büyük amaçlardan biri de eğitim seviyesini lisans düzeyine çıkararak, kendi eğitimlerini, kendi alanında yetişmiş öğretim elemanlarından alabilir hale getirmek.                                                                                                                                               Radyoloji_Egitim_Semineri

         Katkıda bulunduğum ilk etkinlik 11 Şubat 2017 günü Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde gerçekleştirilen ‘Radyoteknoloji Eğitim Semineri’ oldu. Eğitimin duyuruları TMRT-Der Dönem Başkanı Barış Cavlı’nın neredeyse herkesin ulaşabileceği cep telefonundaki sayısı meçhul whatsapp gruplarından ve TMRT-Der’in Facebook grubundan duyuruldu. Katılım için mezuniyet şartı aranan ve 250 kişilik kontenjana sahip salonda gerçekleştirilen eğitim, ilk duyurunun ardından 177 kişinin başvurusunu aldı. Tekniker ve teknisyenler için oldukça etkin ve verimli geçtiğini düşündüğüm eğitim esnasında, ben de affidea İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak ‘ Hasta Çalışan İlişkisi’yle ilgili bir sunum yaptım. Farklı illerden gelerek, salonu dolduran katılımcıların arasında, oldukça kalabalık bir grubu oluşturan çalışma arkadaşlarımı görmek de beni ayrıca mutlu etti.

 Çalışan Sağlığı Güvenliği Çalıştay Katılımcıları

Çalışan Sağlığı Güvenliği Çalıştay Katılımcıları

Gelisim_Universitesi

Gelişim Üniversitesi öğrencileriyle ‘Hasta Çalışan İletişimi’ni konuşurken

Gelisim_Universitesi_2Eğitim Takvimi Gelişiyor 

‘Hayrolsun’ diye işe başlamış olacağız! Çok kısa bir süre sonra İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileriyle, yine TMRT-Der organizasyonuyla bir araya geldik. Geçtiğimiz günlerde de Üsküdar Üniversitesi’nde İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Salih Şimşek, TMRT-Der yöneticileri ve sorumlu teknisyenlerin katılımı ile ‘ Çalışan Sağlığı Güvenliği Çalıştayı’nı gerçekleştirdik. Takvime her gün yeni bir etkinlik dahil oluyor; 28 Mart’ta Barış Cavlı ile birlikte Arel Üniversitesi öğrencileri ile buluşacağız. 15 Nisan’da ise Medipol Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geleceğiz. Ali Salar’ın ‘MR İncelemeleri’, Ceren Ekmekçi’nin ‘ BT Tetkikleri’, Barış Cavlı’nın ‘Radyolojide Güncel Gelişmeleri’ anlatacağı eğitim esnasında, bana yine iletişim anlatmak düşecek.

TMRT-Der’in Toplumsal Faydası 

         Özellikle Tıbbi Görüntüleme öğrencilerinin derneğin varlığından haberdar edilmesi ve sadece bir tık ile Facebook grubuna katılması bile büyük önem taşıyor. Sadece 2016 yılında sağlık meslek liselerinden 75 bin 242, sağlık meslek yüksek okullarından ise 264 bin 136 öğrenci sağlık çalışanı olarak mezun olmuş. Devlet ataması beklerken, kadro açılmaması nedeniyle büyük problemlerle karşılaşan radyoloji teknisyenlerinin sesinin duyulması, bireylerin geçimleri ya da refahlarıyla ilgili değil. Sağlık çalışanlarının problemleri ya da gelişimleri toplumun aldığı sağlık hizmetini büyük ölçüde etkiliyor. Derneğin hem üyelerini temsil anlamında, hem de eğitimler düzenleyerek radyoloji teknisyenlerinin yetkinliklerini geliştirmek anlamında oldukça değerli bir görevi yerine getirdiğini düşünüyorum. Bu açıdan desteğin de sadece meslek mensuplarından değil, biz hasta adaylarından gelmesi gerektiğine inanıyorum.

Üsküdar_Üniversitesi

 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply